Pjepera

 

Rubust F1

Rubust është një mishi portokalli, tip Ananasi. Mishi është i bute dhe e ëmbël. Robust mund të transportohet nëse vjelet në kohen e duhur. Tolerant në një llojit të shtamit të hirit, rezistenca ndaj racave te Fussarium sp. 0 dhe 1. Krahasuar meSultan, Malak ose Tania, Rubust është më i hershëm dhe rendiment më të lartë.

 • Pjekuria: 90-95 ditë;
 • Forma e frutit: pak ovale 22 X 18 cm (9.25 x 7.5”), 2.8 – 3.5 kg (6.6 – 7.5 lbs);
 • Lëkurë: plotësisht kapi, lloj Ananasi,
 • Pjesa e brendshme: e ngjeshur, e trashë, dhe ngjyrë portokalli. E butë dhe e ëmbël.
 • Rezistenca ndaj këtyre sëmundjeve: Fusarium spp. 0 & 1 dhe tolerant ndaj hirit.

New Picture (3)

Carousel F1

Carousel është një tip shumë produktiv Super Star. Fruta të mëdha me detale te theksuara që i ngjajnë muskmelonsit, por Carousel përdallim nga muskelonsi ka rezistencë të mirë ndaj sëmundjeve dhe me produktivitet të lartë. Zgavër shumë të ngushtë dhe të trasha, mish i fort i cili siguron cilësi të shkëlqyera të hahet. Qëndrueshmëria është e mirë për këtë lloj të pjepëri.

 • Pjekuria: 80 – 85 ditë;
 • Forma e frutit: ovale 24 x 18 cm (9.5 x 7 in), 3 – 4 kg (6 – 9 lbs.);
 • Pjesa e brendshëm: Zgavër të shtrënguar, mish i trashë;
 • Rezistenca ndaj këtyre sëmundjeve: PMR, FWR 0, 1 & 2.

New Picture (3)

Passport F1

Passport është tip Galia i pjeprit, por  më i hershëm në pjekje. Është gatshem për tu ngrënë në vetëm 75 ditë, ndërsa fruti peshon 3.2 kg., kur rritet në fushë të hapur gjatë verës. Madhësia do jetë akoma më e vogël në temperatura të ulëta. Ne ju rekomandojm për mbjellje të hershme, pasi mbjellja e hershme nënkupton çmim më të mirë.

 • Pjekuria: 75 ditë;
 • Forma e frutit: globi 2.25 – 2.75kg;
 • Lëkurë: pa vija të theksuara, neto i rrallë;
 • Pjesa e brendshme: mish i trashë;
 • Karakteristikat e mishit: meshije të mirë;

New Picture