Shalqi

Denver F1

Denver është shumë i përshtatur, hibrid i besueshëm Crimson i ëmbel për prodhimin kryesor të sezonit. Me vigorizitet të fuqishëm dhe rezistent ndaj Fusarium dhe Antraknozes. Ata japin një grup të rëndë e frutave të mëdha se ato mesatare 10 kg. Fruta tërheqës rrumbullakta – ovale, kanë një lëkurë të fortë zbehet rezistente, me mish thellësisht të kuqe dhe të ëmbel dhe me fara të vogla të zeza.

  • Pjekuria:85 ditë;
  • Madhësia: 10 kg;
  • Lëkurë: shirit mesatarisht e gjelbër, në të gjelbërt të qeltë.
  • Pjesa e brendshme: e kuqe e mbyllët.
  • Rezistenca ndaj këtyre sëmundjeve: Fusarium spp. dhe Antraknozes.

New Picture (4)

Vanguard F1

Vanguard është një hibrid I hershme cila maturohet në 76 ditë. Prodhon fruta uniform dhe të mdhenjë, në formë të rrumbullakët.

It produces a heavy, uniform crop of nearly round fruit. The strong rind is an attractive fade resistant light green with dark narrow green stripes. The internal appearance is superior; bright red flesh contrasts nicely with small black seed. Compared to other hybrids in its class, Vanguard has better external color retention, improved flesh color and superior eating quality. It is the best eating watermelon early in the season.

New Picture