Spinaq

Apollo F1

Apollo F1 është variatet pranveror dhe vjeshtor me vigorozitet të mirë dhe me rezistenc Pfs nga1 9 + 11 +12. Apollo F1 prodhon tërheqës ovale të rrumbullakët gjethet jeshile të errët me një rrudhos të vogël. Gjethet e trashe dhe të rrudhosura ofrojn një potencial të mirë të rendimentit e kjo e bënë Apollo F1 shumë të përshtatshme për procesim. Kjo shumëllojshmëri mund të përdoret për prodhimin e hapur në terren si baby leafe  dhe teen leafe.

 • Përdorimi në fushë të hapur;
 • Koha e mbjelljes: Pranver, Verë dhe Vjesht;
 • Forma e gjetheve: e rrumbullakët, të trasha, gjysmë e lëmuar;
 • Nghyra e gjetheve: jeshile me shkëlqim të errët;
 • Vigoroziteti i bimes: i mire me shprehi ngritjes se gjethit.
 • Rezistenca Pfs: 1-9, 11-13.

8796441083934

 

Clipper F1

Një lloj i rrumbullakët Evropian me gjethe të lëmuara të cilat i rezistojnë në procesin e përpunimit në fabrikë. Ky variatet ka një cikël të mesme dhe ka gjethe të trasha dhe është gjysëm i ngritur. Shumë i fuqishme, mund të përdoret për përpunim, i freskëta dhe për tregje si baby leaves PFS: 1-7.

 • Përdorimi në fushë të hapur;
 • Koha e mbjelljes: Pranver, Verë dhe Vjesht;
 • Forma e gjetheve: e rrumbullakët, të trasha, e lëmuar;
 • Nghyra e gjetheve: jeshile e errët;
 • Vigoroziteti i bimes: i mire me shprehi të gjysëm ngritjes se gjetheve.
 • Rezistenca Pfs: 1-7.

12144795_1017127991671686_8402086724028856547_n

 

Mikado F1

Një spinaq unik oriental i përshtatshëm për prodhimin e plotë verore në gjerësi të larta të Evropës Veriore. Mikado F1 do të mundësojë vazhdimësinë e prodhimit të plotë gjatë gjithë sezonit për tregun tufës orientale. Me ngjyrë jeshile e errët , shoots shumta anësore të sigurojë një të jepnin të mirë. Fortë ngjyrë rozë rrënjë