Kontakt

logo

Zyra Qendrore e Agrimatco Kosovo L.L.C.

Adresa: Ahmet Krasniqi L.Arbëria Veranda 1, Kati A-1, 10000 Prishtinë

MILOT GASHI

Country Manager

Mob: +383 (0) 44 694 777

E-mail: agrimatco.kosovo@agrimatco-eu.com

MSC-Milot_Gashi

SHEQIR ZEKA

Agronom

Mob: +383 (0) 45 160 777

MSC-Sheqir_Zeka

AGON DERMAKU

Agronom

Mob: +383 (0) 45 161 777

Agon Dermaku