KALEX®

0
47,947 views

Aktivizues i mekanizmave natyrorë vetëmbrojtës së bimës

KARAKTERISTIKAT

Kalex është një pleh special i lëngshme mineral që përmban një përqendrim të lartë të fosforit dhe kaliumit nga fosfati i kalium.

EFIKASITETI

Fosfori është një ndër elementet kryesor që është shumë i rëndësishme për procesin e rritjes së bimës.    Ajo stimulon zhvillimin e sistemit rrënjor dhe është shumë i rëndësishme për proceset fiziologjike të lulëzimit, vendosjes së frutave dhe pjekjes së frutave. Kaliumi rregullon transpiracionin, merr pjesë në formimin e sheqerit dhe në transferimin e sheqerit në depozitat e bimës.

Cilësia e të lashtave varet nga këta dy ushqyes – niveli i sheqerit, ngjyra, shija, dhe kualiteti. Potassium phosphite është një pleh që karakterizohet nga një shkallë e lartë e tretshmërisë në ujë dhe me një strukturë kimike vogël, me përmbajtje të lartë të P2O5. Për shkak të këtyre karakteristikave ka një veprim shumë sistemik. Në fakt ajo mund të hyjë lehtë në inde të perimeve dhe mund të lëvizin në të gjithë bimës përmes sistemeve.

Në krahasim me fosfat kaliumin, pesha e të qenit e barabartë, ajo sjell një sasi më të madhe të P2O5 dhe K2O. Në sipërfaqen e bimëve KALEX kryen, përveç një funksion ushqyese edhe veprim mbrojtës si rezultat i një rritje në prodhimin e fitoaleksins stimuluar nga joni fosfit. Phytoalexins janë substanca indigjene natyrore që mbrojnë indet bimore kundër kërpudhave patogjene dhe baktereve. Për këto karakteristika KALEX mund të përdoret si një pleh fosfor-kalium në vend të fosfat kaliumit në të dy mënyrat e aplikimeve përmes gjethe apo edhe përmes aplikimeve përmes tokës.

REZULTATET

Me aplikimin e  KALEX është e mundur për të arritur në zhvillimin në rritje të sistemit rrënjor, lulëzim dhe fruta cilësor. Prodhimet bujqësore janë më rezistente ndaj vurgjeve (Phytophthora spp., Plasmopara v., Bremia l., Peronospora spp, Pseudoperonospora c.)

 

PËRMBAJTJA 0/0 w/w 0/0 w/v
Fosfori anhidrit (P2O5) ) i tretshëm ujë 30 42
Oksid kaliumi (K2O) i tretshëm ujë 20 28

Specificioni

Density 1400 g/l pH 4,5 ± 0,5

Gjendja

E lëngshme

 

FORMA E APLIKIMIT

Foliare (përmes gjetheve) dhe tokës.

 

DOZA, MËNYRA DHE KOHA E APLIKIMIT

Kulturat Sasia e aplikimit N ° dhe koha e aplikimeve
Pemët frutore Aplikimi foliar (gjetheve):200-400 g / hl (150-300ml/hl) 

Aplikimi  në serrë përmes sistemit pikë pikë

1-2 g/m2 (0,7-1,5 ml/m2)

 

Aplikimi përmes ujitjes në tokës të hapur

10-15 kg / ha (7-12 l / ha)

 

Aplikimi përmes zhytjes së rrënjëve: 200 g / hl (150 ml / hl)

2-4 aplikime duke filluar nga faza e ripërtëritjes vegjetative.
Hardhi 3-4 aplikime duke filluar nga faza para lulëzimit çdo 10-15 ditë
Dredhëza, Mjedra 2 aplikime në fazën e parë të vegjetacionit çdo 15 ditë.
Perimet 2-3 aplikime pas tranpiantimit
Luleve, bimëve dekorative dhe pemëve, fidanishte, leheve të farave Disa aplikacione varësisht sipas nevojës nga fazat e para të rritjes dhe të zhvillimit.
Bimët e duhanit dhe bimët tjera industriale 2-4 aplikime nga faza e parë vegjetativ çdo 15 ditë.

 

SHËNIM

Është e mundur të përdorni KALEX pothuajse me gjithë plehëruesit foliar dhe plehëruesit e tokës. Kjo mund të përdoret në zgjidhjen me pothuajse të gjitha produktet për mbrojtjen e bimëve.

KUJDES!

Është shumë e rëndësishme të mos përdorin Kalex me tretësira me komponimet kimike shumë alkaline, vajra mineral, squfur, kalcium, polisulfide, komponimet kimike me bazë bakri.

Produkti është i qëndrueshëm nga +5°C deri +35°C.

The product is stable from +5°C to +35°C. Kjo duhet të ruhet në vende të ajrosura, të ftohta, vende të thata, larg nga burimet e nxehtësisë / ndezjes dhe ajo duhet të jetë e mbrojtur nga rrezet e diellit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here