YaraMila

3
83,612 views

YaraMila

Plehra NPK të karakterizuara nga efektiviteti i theksuar

Mila” rrjedh nga fjala e vjetër skandinav “Mikla“, që do të thotë sukses.

Një gamë e plehrave komplekse me një kombinim të azotit, fosforit dhe kaliumit (NPK) – si përbërësit më thelbësore për bimët e të cilat ndihmojnë për të maksimalizuar rendimentin dhe cilësinë tek kulturat e ndryshme quhet YaraMilaTM. Çdo përbërë i brendit YaraMilaTM, është projektuar për të përmbushur kërkesat specifike të kulturës.

Plehrat YaraMilaTM përveç makroelementeve përmbajnë mezo dhe microelemente e të cilat janë esenciale për kultura të ndryshme. Këto plehra përveç NPK mund të përmbajnë magnez (Mg), sulfur (S), bor (B), hekur (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) dhe zink (Zn).

Këto formulime i ndihmojnë kultivuesve pasi ju ndihmojn atyre të bëjnë shpërndrjen uniforme të elementeve ushqyese qoftë me dorë apo me makinë. Gjë që nuk ka rrezik të ndarjes së përbërsve kimik gjatë hudhjes/shpërndarjes në tokë. Brendi YaraMilaTM është dizajnuar për kultura me vlera të larta ushqyese si perimet, pemët, vreshtat.

Produkti shfrytëzon një burim të balancuar të azotit i cili përmban azot amoniakal dhe nitrat, me një konbinim të plotë të fosforit të shfrytëzueshëm duke e bërë për një kohë të gjatë të shfrytëzushëm nga ana e bimës për një game të gjerë të tokave, në konbinim me kalium sulfat. Plehra YaraMilaTM përdoren në sasi më të vogla se sa produkte të tjera, në kulturat lavërtare përdoren mesatarisht 200-400 kg / ha, ndërsa në kulturat perimore dhe pemtare në sasi 300-800 kg / ha.

Llojet e plehrave YaraMilaTM:

 • YaraMila Complex 12-11-18+2,7MgO+8S+B+Zn+Mn+Fe
 • YaraMila 15-15-15+5SO3
 • YaraMila 16-27-7+S+Zn
 • YaraMila 9-12-25 +Mg+S+B
 • YaraMila 7-20-28+Mg+S+B+Zn

YaraMilaTM Complex NPK 12:11:18 (MgO,S,B,Zn,Mn,Fe)

YaraMilaTM Complex është produkt me origjinë nga Norvegjia është plehu me efektiv në të gjitha llojet e tokave: në toka acidike, në toka bazike dhe në toka të cilat kanë qenë shumë vite nën kultivimin intensiv.

Nje karakteristike e rendësishme e YaraMilaTM Complex e cila dallon nga llojet tjera të plehrave që gjenden në treg është se përmban fosforin (P), në formë të orto dhe polifosfateve, gjë e cila lejon shfrytezimin maksimal dhe efikasitetin e fosforit në nje gamë të gjerë të tokve me pH të ndryshme. Përmban kaliumin (K) 100% në formë të kalium sulfatit.

Përdoret në pemishte të ndryshme, vreshta, si dhe në perime në serra dhe fushë të hapur. Doza e aplikimit varion nga 300-800 kg/ha në varësi të kulturës që kultivohet.

YaraMila TM NPK 16-27-7 (S, Zn)

Pleh i përshtatshem për drithëra dhe toka të cilat kanë përmbajtje të ulët të fosforit si dhe për tokat me përmbajtje të mesme dhe të lartë të kaliumit.

Përdoret kryesisht për plehrimin bazë tek drithërat në sasi 300-400 kg/ha. Kjo doze e plehrimit është e mjaftueshme gjatë periudhës së vjeshtës, pasi që azoti i tepërt gjatë kësaj periudhe zvoglon rezistencën e bimës ndaj kushteve të pafavorshme  gjatë dimërit.

YaraMila TM NPK 9:12:25 (Mg, S, B) & NPK 7:20:28 (Mg, S)

Për toka me një plehrime të balancuara, për plehrime pranverore dhe vjeshtore në kulturat e ndryshme lavertare, perimore dhe drufrutore. Plehrim vjeshtor: gjatë lavrimit dhe plehrimit bazë në sasi 200-300 kg/ha, deri para mbjelljes.

Pranverë: me përgaditjen e tokës, nëse nuk ka pas plehrim vjeshtor, aplikohet në sasi 300-500 kg/ha. Konbinim me një balancim të shkëlqyer të elementeve ushqyese për plehrimin e misrit, lulediellit, panxhar sheqerit.

SHARE
Previous articleYaraBela

3 COMMENTS

 1. Your comment is awaiting moderation

  Не обращая внимания на то, что букмекерская контора 1xbet имеет официальную лицензию и оформлена на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее портал систематически блокируется. Только пользователей конторы это не должно волновать, поскольку управление компании выполнило надлежащие операции в верном направлении, обеспечив своим клиентам реальность входа на ресурс в любой момент, пусть даже при обстоятельстве блокировки главного ресурса 1xbet. Причины блокировки вебсайта В Рф принят закон, который ограничивает или запрещает активность БК, которые не выполняют последующие требования: Реальная регистрация на территории Российской Федерации, получение разрешения и оплата налоговых платежей в госбюджет. Вход в состав СРО. Потому, что БК уже имеет в распоряжении транснациональную лицензию, ее субъекты сочли нормативы страны высокими, за что подвергалась блокированию. За прошедшие три года работы 1xbet на территории Российской Федерации по заключению судебного органа было блокировано больше 500 доменов. Однако все это не мешает компании возобновлять деятельность, а ее клиентам использовать все сегменты веб-сайта, ставить и иметь выигрыш. Каким образом зайти на заблокированный интернет-сайт Чтобы обойти блокировку, работники фирмы предоставляют всем своим пользователям вход к зеркалам 1xbet. Войти на действующую версию вебсайта сможете при помощи гиперссылки 1xbet официальный сайт зеркало. Это несложный и комфортный метод пользования БК. При использовании рабочего зеркала сохраняются все личные данные, в том числе счета и аккаунт, вдобавок рабочее зеркало точно воспроизводит официальный портал. Он в такой же мере высококачественно защищен и целиком безопасен для проведения игровых ставок, внесения и получения средств. Зеркало заблокированного главного ресурса – один из наиболее комфортных способов продолжения проведения игровых ставок без мизерного риска и затруднений.

 2. Your comment is awaiting moderation

  Несмотря на то, что БК 1xbet зеркало рабочее прямо содержит реальную лицензию и зарегистрирована на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в Российской федерации ее ресурс регулярно блокируется. Но пользователей конторы это сегодня не может беспокоить, поскольку руководство фирмы предприняло надлежащие шаги в правильном направлении, обеспечив своим клиентам возможность прохода на ресурс в любое время, даже при обстоятельстве блокирования главного сайта 1xbet. Основания блокировки проекта В Российской федерации утвержден закон, который ограничивает или запрещает активность букмекерских компаний, которые не исполняют последующие условия: Реальная регистрация в пределах РФ, получение лицензии и уплата налоговых платежей в бюджет. Вход в состав СРО. Поскольку БК уже имеет в распоряжении международную лицензию, ее представители сочли требования страны высокими, за это подвергалась блокировке. В последнее время активности 1xbet на территории России по заключению суда было блокировано больше 500 доменов. Только это не препятствует фирме продолжать работать, а ее посетителям пользоваться абсолютно всеми областями веб-сайта, ставить и иметь выигрыш. Каким способом зайти на заблокированный ресурс Для того, чтобы обойти блокировку, работники фирмы предлагают своим игрокам доступ к рабочим зеркалам 1xbet. Войти на работающую версию ресурса сможете с помощью гиперссылки 1xbet зеркало. Это удобный и несложный способ использования БК. При использовании зеркала хранятся все индивидуальные данные, включая счета и аккаунт, к тому же рабочее зеркало точно копирует официальный сайт. Он в такой же мере качественно предохранен и целиком не опасен для осуществления игровых ставок, ввода и получения средств. Зеркало блокированного основного веб-сайта – наиболее комфортный метод дальнейшего продолжения организации игровых ставок без малейшего риска и хлопот.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here