Krista

KristaTM K Plus NPK 13-0-47

KristaTM K Plus është pleh kristalor me përmbajtje të nitrat kaliumit, me një pastërti të shkëlqyer, si dhe shumë e tretshëm.

Për shkak të marrëdhënieve të ulët N-K, mund të aplikohet për të gjitha kulturat dhe të gjitha fazat e zhvillimit të bimëve. Azoti (N) është në formën e nitrat, nuk humbet nga avullimi si dhe ndihmon hyrjen e kationeve tjera, si dhe Ca ++, Mg ++. Ka EC të ulët. Nuk përmban Cl, Na, apo metalet e rënda.

Image may contain: shoes

KristaTM MAG (nitrat magnezi) 11N+15MgO

Pleh kristalor plotësisht i tretshëm në ujë, me përmbajtje nitrat magnezi.

Azoti (N)

Produkti përmban azot (N) në formë të nitratit, të gatshëm për absorbim nga ana e bimës duke rezultuar në veprim të shpejtë dhe të parashikueshme të rritjes së bimës. Gjendet në formë të qëndrueshme dhe jo të absorbushëm nga ana e grimcave të tokës, gjë që e bënë tërsisht të disponueshëm për bimën. Posedon azot në formë më të kërkuar nga shumica e bimëve decorative dhe kulturave bujqësore me vlera të larta ushqyese. Përmirëson marrjen nga ana e bimëve të kationeve të kaliumit, kalciumit dhe magnezit.

Magnezi (Mg)

Balance i kationeve – me nivel të lartë të kaliumit në bimë ose tokë do të zvogloj në mënyrë esenciale efikasitetin e magnezit në bimë, duke reduktuar rendimentin dhe cilësin tek bimët. Kationet tjera të tilla si amoni, kalcumi, hidrogjeni (pH e ulët) dhe alumini gjithashtu mund të zvogloj mundësin e absorbimit të magnezit. Fotosinteza – magnezi është komponenta kryesore e klorofilit, i cili është esencial për fotosintezën.

Image may contain: people standing