Stafi

Stafi menaxhues i Agrimatco Kosovo L.L.C

 

 Berat R. Gërguri

Drejtor i Përgjithshëm

Kontakti: +377 (0) 44 694 777

Email: berat.gerguri@agrimatco-eu.com

 

 

 

 

 Milot Gashi

Menaxher i financave

Kontakti: +377 (0) 45 376 725

Email: milot.gashi@agrimatco-eu.com