Unika Kali

Unika KaliTM 13:0:45

Unika KaliTM është nitrat kaliumi në formë granulare, i cili përmban 13.6% azot në formë nitratit dhe 45% kalium në formë K2O. Përdoret në rastet kur rekomandohet të përdoret pleh me përmbajtje të lartë se zakonisht të azotit dhe të kaliumit.

Në pemishte, vreshta dhe perime aplikohet në fushë të hapur pas lulëzimit, gjatë periudhës së diferencimit të frutave e deri në pjekje në sasi 100-250 kg/ha. Rezultate të shkëlqyera janë marrë duke aplikuar plehrat Unika KaliTM në kulturat intensive me sistemin e ujitjes në formë shiut. Rendimenti, cilësia e specave, domateve, lakrave me plehun UnikaTM Kali janë shumë më të larta se sa fruta të trajtuara me plehrime standarde.