YaraLiva

Freskia që zgjatë.

Liva” rrjedh nga fjala e vjetër skandinav, që do të thotë “jetë”.

Plehrat e brendit YaraLivaTM janë një game e plotë e plehrave me përmbajtje të nitrat kalciumit të cilët sigurojnë produkte me vlerë të lartë tregtare. Mjaft thjeshtë, janë game e kualitetit të lartë të plehrave që balancojnë performancën e kulturave bujqësore dhe të cilat prodhojnë ushqim që kënaqin kërkesat e fermerve dhe konsumatorëve më kërkues në treg.

Këto plehra veprojnë me shpejtësi fale posedimit të azotit në formë nitratit, në ndërveprim me kalciumin dhe borin. Në konbinimin e këtyre përbërsve vide deri te rritja. Në të njëjten kohë bimët dhe pemët e trajtuara me plehrat YaraLivaTM janë natyralisht më të shëndetshëm dhe më pak të ndjeshëm ndaj stresit gjatë rritjes. Më pas, në mënyrë kritike, në rritje e sipër e deri në vjelje, plehrat YaraLivaTM përmisojnë madhësin, forcinë dhe pamjen e frutave, tuberve, dhe masës gjethore.

Rezultati përfundimtar është një prodhim cilësor që do të të ruajë gjatë dhe e cila është më pak e ndjeshme ndaj dëmtimit, sëmundjeve apo kalbjes dhe dukshëm më e dëshirueshme, e gjallë, e freskët dhe me shumë kalori.

Kalciumi është i nevojshëm për:

 • Zhvillim të mire të rrënjëve dhe rrënjëzimit;
 • Zvoglon stresin;
 • Qëndrueshmëri ndaj sëmundjeve;
 • Në ndërtimin e mureve qelizore dhe konsistencën e indeve për rritjen e duhur;
 • Përmirësimin e cilësisë së përgjithshme të frutave;
 • Ruajtjen më të mirë të frutave;
 • Kjo është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se një dietë e bimëve me calcium – Ca parandalon kalbëzimin në kulturat bujqësore.

Forma nitrate e azotit NO3 është e rëndësishëm për:

 • Rritje optimale të bimëve;
 • Rendimentet janë më të larta dhe më të qëndrueshme;
 • E rëndësishëm në të gjitha fazat e rritjes dhe zhvillimit të bimëve;
 • Nitrat është forma më e absorbushme e azotit;

Bori është i rendësishëm për:

 • Rritja e duhur dhe zhvillimin e të gjitha indeve bimore;
 • Lulëzim, fekondim dhe frutifikim të duhur;
 • Rritje të elasticitetit të indeve;

Teknologjia e prodhimeve granulare YaraLivaTM:

Prodhimet YaraLivaTM janë të disponushme në formulime të ndryshme, për aplikim të gjërë në gjitha teknologjitë. Produktet janë në formën e granulave dhe kristalore në formën më të mire të nitratit të kalciumit në treg.

Llojet e plehrave:

 • YaraLiva Calcinit5 N + 26.5 formulim kristalor.
 • YaraLiva Nitrabor5 N + 25.6 CaO + 0.3 B formulim granular.

YaraLivaTM Calcinit 15,5 N+26,3 CaO

YaraLivaTM Calcinit është formulimi më kualitet i nitrat kalciumit në formë krsitalore, plotësisht i tretshëm në ujë për përdorim përmes sistemit pik pike ose në hidroponi. YaraLivaTM Calcinit është formula më kualitative e nitrat kalciumit, plotësisht e tretshme në ujë për përdorim përmes sistemit pike pike dhe në hidroponi, dhe nga i cili nuk pritet rrezik nga bllokimi i pikatoreve. Aplikohet në sasi 150-500 kg/ha, në koncentrim 0.5-2 g/l ujë gjatë sezonit të rritjes  në varësi  të nevojave dhe fazes së zhvillimit të kulturave bujqësore. Ky pleh siguron një furnizim të drejtëpërdrejtë dhe të sigurtë të bimëve me azot dhe calcium, sidomos në rastet kur pH është e lartë ose e ulët.

17264775_1731341487196389_2277991484560783293_n