YaraLiva

Freskia që zgjatë.

Liva” rrjedh nga fjala e vjetër skandinav, që do të thotë “jetë”.

Plehrat e brendit YaraLivaTM janë një game e plotë e plehrave me përmbajtje të nitrat kalciumit të cilët sigurojnë produkte me vlerë të lartë tregtare. Mjaft thjeshtë, janë game e kualitetit të lartë të plehrave që balancojnë performancën e kulturave bujqësore dhe të cilat prodhojnë ushqim që kënaqin kërkesat e fermerve dhe konsumatorëve më kërkues në treg.

Këto plehra veprojnë me shpejtësi fale posedimit të azotit në formë nitratit, në ndërveprim me kalciumin dhe borin. Në konbinimin e këtyre përbërsve vide deri te rritja. Në të njëjten kohë bimët dhe pemët e trajtuara me plehrat YaraLivaTM janë natyralisht më të shëndetshëm dhe më pak të ndjeshëm ndaj stresit gjatë rritjes. Më pas, në mënyrë kritike, në rritje e sipër e deri në vjelje, plehrat YaraLivaTM përmisojnë madhësin, forcinë dhe pamjen e frutave, tuberve, dhe masës gjethore.

Rezultati përfundimtar është një prodhim cilësor që do të të ruajë gjatë dhe e cila është më pak e ndjeshme ndaj dëmtimit, sëmundjeve apo kalbjes dhe dukshëm më e dëshirueshme, e gjallë, e freskët dhe me shumë kalori.

Kalciumi është i nevojshëm për:

 • Zhvillim të mire të rrënjëve dhe rrënjëzimit;
 • Zvoglon stresin;
 • Qëndrueshmëri ndaj sëmundjeve;
 • Në ndërtimin e mureve qelizore dhe konsistencën e indeve për rritjen e duhur;
 • Përmirësimin e cilësisë së përgjithshme të frutave;
 • Ruajtjen më të mirë të frutave;
 • Kjo është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se një dietë e bimëve me calcium – Ca parandalon kalbëzimin në kulturat bujqësore.

Forma nitrate e azotit NO3 është e rëndësishëm për:

 • Rritje optimale të bimëve;
 • Rendimentet janë më të larta dhe më të qëndrueshme;
 • E rëndësishëm në të gjitha fazat e rritjes dhe zhvillimit të bimëve;
 • Nitrat është forma më e absorbushme e azotit;

Bori është i rendësishëm për:

 • Rritja e duhur dhe zhvillimin e të gjitha indeve bimore;
 • Lulëzim, fekondim dhe frutifikim të duhur;
 • Rritje të elasticitetit të indeve;

Teknologjia e prodhimeve granulare YaraLivaTM:

Prodhimet YaraLivaTM janë të disponushme në formulime të ndryshme, për aplikim të gjërë në gjitha teknologjitë. Produktet janë në formën e granulave dhe kristalore në formën më të mire të nitratit të kalciumit në treg. Plehu granular YaraLivaTM Nitrabor përdoret në sasi 250-500 kg/ha. Në plehrimi e të lashtave përdoret me përgaditjen e tokës para mbjelljes ose para mbirjes dhe plehrimit gjatë vegjetacionit. Në pemtari dhe vreshtari përdoret pas fillimit të vegjetacionit e deri në fund të lulëzimit.

Llojet e plehrave:

 • YaraLiva Nitrabor5 N + 25.6 CaO + 0.3 B formulim granular.
 • YaraLiva Calcinit5 N + 26.5 formulim kristalor.

YaraLivaTM Nitrabor 15.5N+25.5 CaO + 0.3B

YaraLivaTM është pleh granular me cilësi të lartë të nitrat kalciumit, me bor shtuar, për aplikim në terren. YaraLivaTM është pleh higroskopik për ka natyra, që nënkupton në kontakt me tokën në kohë me lagështi ose me vesë nate zbërthehet. Ky formulim ofron rrezik të ulët të djegies së kultures dhe është përdorur shpesh si ushqim për një gamë të gjerë të kulturave me vlerë të lartë ushqyese, e të cilat kanë një kërkesë për azot, kalcium dhe bor. YaraLivaTM Nitrabor përdoret në sasi 250-500 kg/ha.

Në kulturat perimore përdoret me përgaditjen e tokës para mbjelljes ose mbirjes si dhe gjatë vegjetacionit. Në pemishte dhe vreshta aplikohet pasi fillimit të vegjetacionit deri në fund të lulëzimit.

YaraLiva Nitrabor (10)