YaraLiva Nitrabor

0
3,240 views
YaraLiva Nitrabor 15.5 N + 25.6 CaO +0.3 B është produkt me cilësi të lartë i nitrat kalciumit, me bor shtuar, për aplikim në terren.YaraLiva Nitrabor është një pleh dendur granular që përhapet me saktësi kur të hudhet me dorë ose me makinë (deri në 24 metra). Është pleh higroskopik për ka natyra, që nënkupton në kontakt me tokën në kohë me lagështi ose me vesë nate zbërthehet.Ky formulim ofron rrezik të ulët të djegies së kultures dhe është përdorur shpesh si ushqim për një gamë të gjerë të kulturave me vlerë të lartë ushqyese, e të cilat kanë një kërkesë për azot, kalcium dhe bor.
Kulturat në të cilat aplikohet:
 • Patate – 200-300 kg/ha ne fazen e lulezimit.
 • Laker, Karfiol, Brokull – 250-500 kg/ha ne fazen 4-6 gjethe, fillimi i diferencimit te rozetes.
 • Sallat – 200-400 kg/ha ne fazen 4-6 gjethe, fillimi i diferencimit te rozetes.
 • Spinaq, Rukolla – 150-300 kg/ha nga faza e 4 gjetheve deri ne diferencimin e rozetes.
 • Shargarepa – 250-500 kg/ha faza 6-8 gjethe deri ne diferencimin e rozetes.
 • Qepa – 250-500 kg/ha nga faza 3-4 gjethe e deri ne fazen 6-8 gjethe.
 • Domate e fushes – 250-500 kg/ha gjate rritjes intensive.
 • Domate ne serra – 2-4 kg/100 m2 gjate fazes se pergaditjes se tokes.
 • Speci ne fushe te hapur – 200-300 kg/ha gjate rritjes intensive, ndersa 250-350 kg/ha gjate lulezimit – vendosjes se frutave e deri ne diferencimin e frutave.
 • Speci ne serra – 2-4 kg/100 m2 gjate fazes se pergaditjes se tokes.
 • Kornishon – 250 kg/ha per plehrim baze me pergaditjen e tokes.
 • Tranguj ne serra – 2-4 kg/100 m2 gjate fazes se pergaditjes se tokes.
 • Pjeper dhe Shalqi – 350-500 kg/ha plehrim baze me pergaditjen e tokes.
 • Dredheza ne fushe dhe serra – 250-500 kg/ha me pergaditjen e tokes.
 • Mjedra – 250 kg/ha fillimi i vegjetacionit, 250-400 kg/ha gjate fazes rritjes intensive e deri diferencimin e frutave.
 • Molle – 250-400 kg/ha fillimi i fryrjes se sythave si dhe gjate lulezimit.
 • Dardhe – 200-400 kg/ha fillimi i fryrjes se sythave si dhe gjate lulezimit.
 • Kumbulla, Pjeshka, Kajsija, Vishnja – 150-300 kg/ha fillimi i fryrjes se sythave si dhe gjate lulezimit, serish 150-300 kg/ha gjate diferencimit te frutave e deri ne ndryshimin e ngjyres.
 • Rrush tryeze- 250-400 kg/ha para lulezimit.
 • Rrush per vere – 100-200 kg/ha faza 2-3 gjethe.
 • Arra – 150-300 kg/ha gjate fazes se fillimit te vegjetacionit si dhe gjate lulezimit.
Verejtje: Ne kulturat te cilat kane sistem pike pike mund te aplikohet ne forme kristalore YaraLiva Calcinit 15.5 N + 26.5 Ca (nitrat kalciumi).Per informacione me te hollesishme kontaktoni Agrimatco Kosovo ne mob. 044-694-777
YaraLiva Nitrabor (10)